Бъдещата площадка за рециклиране на строителни инертни отпадъци ще обслужва всичките 35 населени места в община Брезник

Центърът за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци, който трябва да бъде изграден в местността “Чифлик” в землището на град Брезник ще обслужва всичките 35 населени места на територията на община Брезник. Това става ясно от подробно обявление, което Община Брезник оповести до обществеността.

В края на месец април тази година Zapadno.com информира своите читатели за инвестиционното предложение на Община Брезник за изграждане на площадка за рециклиране на строителни инертни отпадъци. Площадката ще е с площ 30 417.6 квадратни метра и ще приема за рециклиране строителни отпадъци получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво азбест и други отпадъци. Отпадъците ще се събират, складират, рециклират и готовите фракции транспортират. Отпадъците от черни и цветни метали ще се образуват в резултат рециклирането на строителните отпадъци, и предават на оператори за по – нататъшно третиране. Площадката е собственост на Община Брезник, става ясно още в обявлението.

Реализирането на този проект ще спомогне за изпълнение на целите заложени в националното законодателство за рециклиране и друго оползотворяване:

– до 1 януари 2016 година – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците
– до 1 януари 2018 година – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците
– до 1 януари 2020 година – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците

Инвестиционното предложение не е свързано и не засяга селищни територии, транспортни коридори или други дейности, одобрени с устройствени или друг вид планове. Освен това инвестиционното предложение предвижда изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци за нуждите на Община Брезник. В случая, за реализирането му няма по-благоприятна алтернатива по местоположение. Имотът е собственост на Община Брезник, а предназначението му отговаря на предвидената за извършване дейност.

Заключението е, че реализирането на инвестиционното предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, с оглед на предвидените дейности и тяхното организиране и управление, не се очаква да повлияе отрицателно и няма да доведе до съществени негативни изменения на компонентите на околната среда.

Виж също...

Loading...