МВР предлага електронни услуги, чрез които могат да се подават заявления за издаване на лични документи и удостоверения

Българските граждани могат да се възползват от електронните административни услуги, които предлага МВР, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Перник.

Българските граждани могат да се възползват от електронните административни услуги, които предлага МВР. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg, всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са лична карта или паспорт, удостоверение за събития свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Виж също...

Loading...