Налагат глоби до 500 лева за косене на трева, паша на добитък и бране на плодове покрай пътищата в община Брезник

Глоби от 200 до 500 лева ще отнася всеки нарушител, който без разрешение коси трева, пасе добитък или бере плодове в обхвата на пътищата в община Брезник. Това става ясно от уведомление, което беше оповестено от Община Брезник.

Уведомлението е адресирано до всички собственици на животновъдни обекти на територията на община Брезник. Забраните са на основание  член 26, алинея 1, точка 1, буква „б” от Закона за пътищата – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за пътнотранспортно произшествие и да доведе до трагичен край. Съгласно член 52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лева, гласи още уведомлението, което е във връзка с писмо от Областна администрация-Перник и писмо от Областно пътно управление-Перник.

Виж също...

Loading...