Серия от нови планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода от 7 до 11 август

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 7 – 11 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Брезник 

На 07.08.2017 г. /08:30 – 16:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Билинци

На 07.08.2017 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Брезник: Фец Натурекс

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезник; Бутроинци; Видрица: Видрица, Парцел VIі-94В, Кв. 17; Врабча: УПИ VIі-62, 61, Кв. 12; Гърло, Общ. Брезник;

На 09.08.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Долна Секирна

На 10.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долни Романци;

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Ездимирци: УПИ III-179, Кв. 32; Конска: УПИ III-202, Кв. 6

На 07.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 08.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 09.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 10.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 12.08.2017 г. /08:00 – 14:30 ч./ – Кошарево

На 07.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Красава

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Кривонос; Мракетинци; Муртинци; Неделково: Мах. Недялкови Ханове; Парамун: Мах. Парамунска чука, ТП Парамунска чука, УПИ-V, Кв. 15; Проданча; Ребро

На 08.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Режанци

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Трън: 9Ти септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов

На 08.08.2017 г. /08:45 – 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 08:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/; на 10.08.2017 г. /08:45 – 10:45 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Филиповци

Община Трън

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джиновци;

На 11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долна Мелна

На 10.08.2017 г. /09:00 – 20:00 ч./ – Ездимирци: УПИ III-179, Кв. 32

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Забел
Зелениград: Парцел III-253, Кв. 40
Лешниковци
Милославци: УПИ V-71, Кв. 18

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Насалевци

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Рани луг: П-Л XXI-235, Кв. 7

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Рани луг: П-Л XXI-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Реяновци

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Слишовци

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци; Трън: 8Ми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайтаwww.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...