Чрез търг ще бъдат отдадени под наем общински имоти в град Брезник и селата Кошарево, Долна Секирна, Конска и Режанци

Община Брезник ще проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Това става ясно от обявление на общинската администрация в Брезник.

Имотите, които са общинска собственост са 19 броя. Сред имотите е помещение на втория етаж в читалищната сграда на село Кошарево. Началната тръжна цена за отдаването му под наем е 12 лева, облагаеми с ДДС. В същата сграда се отдава под наем и друго помещение. Началната тръжна цена за обекта е 69.60 лева, облагаеми с ДДС.

Други имоти общинска собственост, които са включени в търга са помещения – два склада, коридор и търговска част – за магазин, с обща площ от 89 квадратни метра, намиращи се на първия етаж в сградата на кметството село Долна Секирна. Начална тръжна цена за обекта е 48.95 лева, облагаеми с ДДС.

В процедурата са обявени и други имоти общинска собственост, които се намират в град Брезник и селата Режанци и Конска. Търгът ще се проведе на 18 септември в заседателната зала на Община Брезник. След тръжните условия е изискването да се подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на подаване на депозита. На търга се представя документ за самоличност или пълномощно.

Виж също...

Loading...