В миналото ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник е провеждало просветна дейност чрез събрания, вечеринки и беседи

Началото на организираното ловно движение у нас се поставя през 1884 година във Велико Търново. На 13 януари 1908 година по инициатива на няколко ловци от различни дружества в града е възобновено Ловното дружество в Брезник. То носи името „Сокол”. За председател е избран Никола Г. Хаджиев. Този учредителен протокол от 1908 година е съхранен в Държавен архив-Перник във фонда на Трънския окръжен съд. В него се пази и молба от управителния съвет на Ловно дружество “Сокол”-Брезник с председател Владимир Кафеджийски до Трънския окръжен съд за регистриране на новото ръководство на дружеството, утвърждаване на нов устав и други през 1934 година. Това разказа Румяна Рангелова главен експерт в Държавен архив-Перник.

В Държавен архив-Перник има групов фонд „Ловно рибарски дружества (ЛРД) в Пернишки окръг“. В него са отложени документи и на Ловно-рибарското дружество–Брезник. Това са предимно отчети и бюджети на дружеството от 1959 до 1968 година, които разкриват организационната и културно-масовата дейност, ловно-стопанската дейност, унищожения вреден дивеч, ловно-стопанските мероприятия, рибностопанската дейност, учебно-спортната дейност. От тях може да се види броя на членовете по отделно за ловци, риболовци и ловци и риболовци, колко от тях са жени,и деца, броя на дружините на територията на дружеството, социален състав. Освен това ЛРС е провеждал и просветна дейност чрез събрания, вечеринки, лектории, беседи. Най-интересната част от тези отчети естествено е информацията за отстреляния полезен и унищожен вреден дивеч; уловеното количество риба; направените хранилки, организираните бригади по залесяване, разселване на животни и други. Членове на дружеството са участвали и в спортни състезания, споделя още главният експерт Румяна Рангелова от Държавния архив.

Интересни документи свързани с дейността на Ловното дружество в Брезник има и във фонда на Околийско полицейско управление-Брезник, където са запазени списъци на членове на Брезнишкото ловно дружество “Сокол”, декларации на огнестрелното оръжие, списък на лицата получили ловни билети и други през 1940-1944 година.

Автор: Румяна Рангелова, Снимки: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...