Изработиха проект за подробен устройствен план на бъдещото ваканционно мега селище със 150 къщи край село Главановци

Изработен е проект за подробен устройствен план на ваканционното селище със 150 къщи, което трябва да бъде изградено в землището на трънското село Главановци, съобщават от Община Трън.

От обявлението става ясно, че са изработени парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Път за достъп от урбанизираната територия на село Главановци до ПИ № 180013, местно ”Тулбак”, землище село Главановци”, община Трън по имот № 000130 и част от ПИ № № 000100, 000131, 150001, 160001, 160002, 170020 – общинска собственост. Освен него е изработен и план за застрояване на ПИ № 180013 за изграждане на обект: ”Ваканционен комплекс (еднофамилни жилищни сгради)” в местността Тулбак”, землище на село Главановци, община Трън.

Проектът е на разположение в сградата на Община Трън, където може да бъде разгледан. Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник” до общинската администрация, съобщават още от общинската администрация.

През месец февруари тази година Zapadno.com информира за инвестиционно намерение за строеж на селище със 150 къщи край село Главановци. Предвижда се комплексът да бъде изграден в близост до язовир “Ярловци” на площ от 124 875 квадратни метра. Казанлъшката фирма “Сабрина” ООД има намерение да изгради мега селището. Прочетете още подробности по темата: Вижте местността „Тулбак“ в землището на село Главановци, където по план ще се строи мега селище със 150 къщи – СНИМКИ

Виж също...

Loading...