Областна администрация-Перник ще публикува още три публични регистъра в портала за отворени данни

Решение за публикуването на нови 149 набори от данни с обществено значение взе на свое заседание Министерски съвет. С утвърден Списък по приоритетни области се допълва вече съществуващата база данни. Така до края на 2017 година областните администрации ще публикуват три нови набори от данни за регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети и строителство. Областна администрация-Перник вече има публикувани 4 обществено достъпни регистъра – Регистър на язовирите на територията на област Перник, Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Перник, Областна транспортна схема и Регистър на военните паметници. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник

Общинските администрации пък ще трябва да публикуват общо 39 нови набори от данни, свързани с образование, екология, финанси, транспорт и други. Основната част на от новите данни, предоставяни от институции на централната администрация, ведомства и териториални структури, са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм, статистическа информация.

В момента 429 организации от обществения сектор са публикували на националния уеб базиран портал, общо 2211 набори от данни. Общодостъпна ще бъде и информацията от автоматичните устройства за записване на пътния трафик, финансови показатели на общините, Национален регистър на населените места, списък на аптеки, с които НЗОК е сключила договор, статистика за отпуснати средства от Център фонд за лечение на деца, списък с резервираните имена в домейна от високо ниво на кирилица „бг“ и редица други.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публична информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С публикуването на данните на националния портал за отворени данни www.opendata.bg сe постига по-добра прозрачност и отчетност и се подобрява ползваемостта на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

Порталът за отворени данни е създаден през 2014 година и представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и други). Платформата позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели.

Виж също...

Loading...