Областна дирекция „Земеделие“-Перник определи състава на комисиите по землищата в община Брезник

Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи състава на комисиите по землища в община Брезник. Определенията са на основание член 37в, алинея 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Брезник. Това става ясно от заповеди оповестени от брезнишката общинска администрация.

Членовете във всеки състава са 4 с по един председател на съответната комисия. Председател на комисиите в землищата на селата Арзан и Бабица е Йоанели Александрова – главен експерт в Общинска служба по земеделие-Брезник. В землищата на град Брезник и селата Банище, Бегуновци, Билинци, Брезнишки извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Режанци, Гърло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Кошарево, Красава, Кривонос, Конска, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ребро, Ръжавец, Садовик, Слаковци, Сопица, Станьовци и Ярославци председател на комисиите е Мая Петрова – началник на Общинска служба по земеделие-Брезник.

Задачата на комисиите е да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2017/2018 година или в случай, че не се постигне доброволно споразумение, да състави проект за служебно разпределение по реда, определен в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие“-Перник, съгласно член 37в, алинея 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи, става ясно в заповедта.

Виж също...

Loading...