Областният съвет по сигурност разгледа Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време

На първото заседание за годината на Областния съвет по сигурност, неговите членове бяха запознати с действията, който трябва да предприемат при преминаване на страната във военно положение, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На заседанието, ръководено от заместник областния управител Иво Иванов, беше разгледан Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време, който е в съответствие с директивата, приета с постановление на Министерски съвет. Представени бяха и задълженията на областния управител, който при обявяване на мобилизация или военно положение, организира и ръководи мероприятията за защита на населението. За упражняването на своите правомощия той се подпомага от Областния съвет за сигурност.

Със Заповед на областния управител, в него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Териториална дирекция „Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт. Съветът е създаден по Закона за отбраната и въоръжените сили и предстои Министерски съвет да приеме нормативен акт за неговите функциите и дейността.

По време на срещата бяха направени препоръки към членовете на съвета и дадени насоки за предприемане на конкретни действия в учрежденията, които да допринесат за адекватното реагиране и запазване на добрата комуникация, както между отделните звена и областния управител, така и помежду им.

Виж също...