Община Брезник стартира процедура за подбор на лица потребители за социална услуга по проект „Независим живот“

Открита е процедура за подбор на лица потребители на услугите по проект проект „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставяни от Център за услуги в домашна среда към Община Брезник. Целевите групи на проекта са хора с увреждания и лица над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване, съобщават от Община Брезник.

Услугите ще се изпълняват от 22 август на територията на община Брезник. Приемът на заявления стартира вчера, 9 август и ще продължи до 21 август. Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на услуги в домашна среда, предоставяни от Центъра за услуги, трябва да подадат заявления в общинската администрация. Към заявлението трябва да се приложат документ за самоличност (за справка), а за дете – копие от удостоверение за раждане, документ за самоличност на законния представител – родител, настойник или попечител (за справка), копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие на медицински протокол на лекарска консултативна комисия, копие от актуална експертиза, копие от удостоверение за настойничество или попечителство и други документи. Това става ясно в обявлението от брезнишката общинска администрация.

В началото на месец май тази година отново имаше подбор на лица потребители по същия проект. Периодично се набират нови потребители на услугите, тъй като някои от записаните са починали.

Виж също...

Loading...