ЧЕЗ ще прави планирани прекъсвания на електрозахранването в населени места в общините Брезник и Трън за периода 14 – 18 август

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Брезник и Трън за периода 14 – 18 август.

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 – 18 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 15.08.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Брезник: ФЕЦ „Натурекс“

На 15.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 15.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311

На 14.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./, на 19.08.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Кошарево

На 15.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13

Община Трън

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 08:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Бераинци

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Бохова: УПИ-Х|-148

На 17.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бохова

На 18.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Бусинци; Горна Мелна: 87; Горочевци; Еловица, Общ. Трън; Докьовци; Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв. 12; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци

На 14.08.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Велиново

На 16.08.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Главановци, Общ. Трън
Джинчовци

На 18.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Долна Мелна: НУПИ 12

На 18.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Забел; Зелениград: Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци: УПИ V-71, Кв. 18

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Насалевци

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Рани луг: П-Л ХХі-235, Кв. 7

На 16.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Рани луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Реяновци

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 17.08.2017 г. /10:00 – 16:15 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Слишовци

На 16.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Стрезимировци; Трън: Осми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци; Цегриловци: ПИ 197

На 18.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Осми март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна воля, Петър Асенов, Тако Пеев

На 18.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Шипковица

На 16.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:30 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Ярловци.

Виж също...

Loading...