Община Трън ще проведе публичен търг за отдаване под наем на терен общинска собственост в село Банкя

Обявена е процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за терен, който е общинска собственост, става ясно от обявление на Община Трън.

Теренът е с площ 30 квадратни метра и се намира в трънското село Банкя. Имотът е определен за поставяне на преместваем обект „Павилион за търговски дейности с прилежащ навес към него“. Търгът ще се проведе на 8 септември в заседателната зала на Община Трън. Срокът за предоставяне под наем е 5 години, а началната тръжна цена е в размер на 18 лева месечен наем. Определена е дата на повторен търг, ако се наложи, която е 15 септември, става ясно още в обявлението.

Виж също...

Loading...