Спешна санитарна сеч на засегнати дървета е необходима да се извърши в землищата на град Трън и 43 трънски села

Необходимо е спешно провеждане на санитарни сечи в землищата на град Трън и 43 трънски села. Сечта трябва да се извърши във връзка с установените сериозни повреди по дървесни насаждения заради абиотични и биотични увреждания. Това става ясно от съобщение на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” разпространено от Община Трън.

Абиотичните увреждания са видими изменения на дървесината, причинени от елементи на неживата природа (вятър, сняг, ниски и високи температури и други). Биотичните увреждания са видими изменения на дървесината, причинени от живи организми (патогени, насекоми и други вредители), уточняват от “Държавно горско стопанство – Трън”. На сайта на Община Трън е публикуван подробен списък на горските имоти с насаждения, които са засегнати от двата типа увреждания. Засегнатите дървета са от видовете бял бор, черен бор, акация, бук и зимен дъб.

Дървета, които спешно подлежат на санитарни сечи има в землищата на град Трън и трънските села Бохова, Бусинци, Врабча, Ерул, Ездимирци, Костуринци, Пенкьовци, Стайчовци, Бераинци, Вукан, Мракетинци, Еловица, Забел, Кожинци, Къшле, Лялинци, Милославци, Мрамор, Проданча, Радово, Студен извор, Стрезимировци, Цегриловци, Туроковци, Шипковица, Ярловци, Филиповци, Бутроинци, Велиново, Горна Мелна, Лева река, Докьовци, Глоговица, Парамун, Неделково, Милкьовци, Ломница, Лешниковци, Долна Мелна, Видрар, Джинчовци, Дълга лука и Горочевци. Собствениците и наследници на горски имоти трябва да се свържат с “Държавно горско стопанство – Трън” за консултация и указания.

Виж също...

Loading...