През последните 3 месеца в област Перник е започнал строежът на 27 жилищни сгради с 31 жилища в тях

През второто тримесечие на 2017 година общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 46 жилищни сгради с 53 жилища в тях и 8 370 квадратни метра разгъната застроена площ, както и на 34 други сгради с 20 803 квадратни метра разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 84.0 %, жилищата в тях – със 103.8 %, а общата им застроена – със 119.2 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 41.7 %, а разгънатата им застроена площ – със 106.0 %. Това съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 година броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 43.8 %, броят на жилищата в тях – с 51.4 %, а разгънатата им застроена площ – с 58.6 %. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 25.9 %, а разгънатата им застроена площ е повече над три пъти.

През второто тримесечие на 2017 година в област Перник е започнал строежът на 27 жилищни сгради с 31 жилища в тях и с 3 679 квадратни метра обща застроена площ, и 5 други сгради с 369 квадратни метра разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече със 170.0 %, жилищата в тях – над два пъти, а общата им застроена площ – със 120.2 %. Броят на започнатите други сгради намалява с 28.6 %, а тяхната разгъната застроена площ – с 61.3 %. В сравнение с второто тримесечие на 2016 година започнатите нови жилищни сгради бележат ръст от 80 %, броят жилищата в тях остава без промяна, а разгъната им застроена площ е по-малко с 26.4 %. Започнатите други видове сгради и тяхната разгъната застроена площ намаляват съответно с 44.4 и 56.6 %.

Виж също...

Loading...