Става дума за програмата “Без свободен час”, която осигурява заместващи педагози при отсъствие на титуляра и пари за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Кабинетът ще приеме и план за действие за националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.