Имоти – частна общинска собственост в селата Бохова, Парамун, Ездимирци и град Трън ще бъдат продадени чрез публичен търг

Имоти в община Трън, които са частна общинска собственост ще бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване. Процедурата за провеждане на публичния търг вече е обявена, съобщават от Община Трън.

Имотите, които ще бъдат продадени се намират в трънските села Бохова, Парамун, Ездимирци и град Трън. Имотът в село Бохова представлява УПИ “За обществено-обслужващи дейности”, като в него е построена едноетажна масивна сграда и застроена площ. Общата площ на имота е 654 квадратни метра, а началната тръжна цена е 12 579 лева. Чрез търга ще бъде продаден урегулиран поземлен имот в град Трън с площ 495 квадратни метра. Началната тръжна цена за него е 3 989 лева с ДДС.

В трънското село Парамун ще бъдат продадени две УПИ-та. Площта на единия имот е 690 квадратни метра, а на другия – 700 квадратни метра. Началната тръжна цена за УПИ-то с площ 690 квадратни метра е 4 219 лева с ДДС. Цената на втория имот е 4 235 лева с ДДС.

В публичния търг с явно наддаване са включени два урегулирани поземлени имота в село Ездимирци. Първият е с площ 1 100 квадратни метра и начална тръжна цена 6 708 лева с ДДС. Вторият имот е с площ 1 132 квадратни метра и с начална тръжна цена 6 768 лева с ДДС.

Търгът за имотите – частна общинска собственост ще се проведе на 8 септември в заседателната зала на Община Трън. Датата на повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг е 15 септември, съобщават от общинската администрация.

Виж също...

Loading...