След извънредни проверки на Българска агенция по безопасност на храните по Черноморието са възбранени и насочени за унищожаване 933 килограма храни

Българската агенция по безопасност на храните извърши 3000 извънредни проверки по Черноморието за месеците юни и юли. В резултат на инспекциите са съставени 92 акта и са издадени 250 предписания, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Възбранени и насочени за унищожаване са 933 килограма храни. Над 200 килограма хранителни продукти от животински произход, без етикети от производител и с изтекъл срок на годност, 90 килограма месни и млечни продукти за неправилно съхранение, 270 килограма орехи заради липса на документи за произход и годност, над 300 килограма термично обработени заготовки, които са без маркировка, 33 килограма риба и рибни продукти, продавани нерегламентирано и без етикети, 40 килограма. храни зеленчуци, варива, захар, олио и други заради липса на документи и 65 яйца с неизвестен произход.

Инспекторите от Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна са затворили 13 обекти. Основните причини са неправилно съхранение на храни, съвместно съхранение на готови за консумация храни и суровини, незадоволителна хигиена, извършване на дейност без издадено удостоверение за регистрация и несъответствия в сграден фонд и оборудване. На територията на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас е затворен един обект със заповед за спиране на експлоатация за неправилно съхранение на храни, липса на електричество и несъответствия в предлаганият асортимент посочен в издаденото удостоверение за регистрация.

Най-чести нарушения, които инспекторите установяват са несъответствия на сграден фонд и оборудване, липса на регистрация, съвместното съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение, нарушения по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните СУБХ (неактулизирани по отношение на нормативната уредба, нередовно водене на записи за входящ контрол, неизпълнение на мониторингови програми за контрол на хигиена и готов продукт), неправилно етикетиране на храните и други.

През месец юли са извършени 14 000 проверки от отделите “Контрол на храните” при Областна дирекция по безопасност на храните по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 208 акта и са издадени 776 предписания.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене 1 107,91 килограма месо, месни заготовки и месни продукти без идентификационна маркировка, без етикет от производител и изтекъл срок на годност, 60 килограма риба и рибни продукти, 565 килограма храни от животински произход, 16,51 килограма готвени ястия с изтекъл срок на годност, 94 броя яйца, 84,63 килограма храни от неживотински произход. От предприятия и складове за търговия на едро: 20 597,90 килограма храни от животински и неживотински произход. Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене са 487 килограма сирене с неизвестен произход, 127,93 килограма месни заготовки и месни продукти без идентификационна маркировка и 1,55 килограма консерва октопод.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност са 19, от които 9 на територията на град Варна, 4 на  територията на град Добрич, 3 на  територията на град Шумен, 2 на територията на град София и един на  територията на град София-област. Причините за издаване на заповеди за спиране дейността на обектите са относно груби ремонтни дейности по време на работа, лошо хигиенно състояние, неправилно съхранение на различни групи храни; липса на  регистрация по член 12 от ЗХ.

 

Виж също...

Loading...