Научете кога и къде ще се прекъсва електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 21 – 25 август

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 25 август включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

Община Брезник 

На 21.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Банище; Бегуновци; Беренде, Общ. Земен

Брезник: МТП&Quot; Ръждавец&Quot;  Брезнишки Извор; Габровдол; Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв. 22;Горна Секирна: Местн. Валога; Долна Секирна: МТП&Quot; Д. Секирна&Quot;  Душинци;Милкьовци; Непразненци; Режанци; Садовик; Станьовци; Душинци

На 24.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: 9-ти септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

На 23.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Богдан Митов, Варош, Велин Ваклинов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Гребен, Енчо Николов, Иглика, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Първи май, Строител, Цвета Лумбарова, Яровец

На 22.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец

На 21.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи май, Цвета Лумбарова

Община Трън 

На 21.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Велиново, Ерул

На 23.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бераинци;  Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Забел; Зелениград: Парцел Ііі-253, Кв. 40; Джинчовци; Лешниковци; Милославци: УПИ V-71, Кв. 18; Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Стрезимировци;  Трън: 8Ми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци;

На 25.08.2017 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Бусинци;  Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв. 12;Горна Мелна: 87; Горочевци; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева река; Докьовци;Стайчовци; Радово; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 24.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Долна Мелна: НУПИ 12

На 25.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 22.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ездимирци: УПИ Ііі-179, Кв. 32

На 23.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Насалевци

На 21.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Пенкьовци

На 23.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер

На 23.08.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слишовци

На 23.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 24.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Стрезимировци:56

На 22.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън: 8Ми март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев

На 25.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ –  Шипковица.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Виж също...

Loading...