Община Трън ще даде около 16 хиляди лева без ДДС за изграждане на тротоар в трънския квартал “Мурговица”

Обществена поръчка за изграждане на тротоар в трънския квартал “Мурговица” е обявена от Община Трън. В поръчката са включени още две обособени позиции, става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Тротоарът трябва да се изгради около блокове № 4, № 5 и № 6 в “Мурговица”, а прогнозната стойност на обществената поръчка е 16 666 лева и 67 стотинки без включен ДДС. Предвидени са следните видове дейности около строежа: демонтаж на тротоарно платно, направа на машинен изкоп, направа на ръчен изкоп, настилка от ТК, доставка и полагане на бордюри и направа тротоарни плочи.

Другите две обособени позиции в обществената поръчка са за основен ремонт на дере и изграждане на подпорна стена в трънския „Клисурски кошари”. Прогнозната стойност за основния ремонт на дерето е 6 666 лева и 66 стотинки без включен ДДС. За изграждането на подпорна стена в “Клисурски кошари” са предвидени 5 000 лева без включен ДДС в цената.

Общата прогнозна стойност на трите обособени позиции е 28 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън. Крайният срок за получаване на офертите от фирми е 18 септември 2017 година. На следващия ден – 19 септември офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия в Общината. Получените оферти ще се отварят на публично заседание, става ясно в обявлението.

Виж също...

Loading...