Мобилните оператори “Виваком” и “Теленор” работят по въпроса с осигуряване на обхват в района на брезнишките села Долна Секирна и Горна Секирна

Проблемът с липсата на мобилен обхват на операторите “Виваком” и “Теленор” в района на брезнишките села Долна Секирна и Горна Секирна ще бъде решен. Това стана ясно в отговори за Zapadno.com от двата мобилни оператора.

Жителите на двете населени места масово използват услугите на мобилния оператор “Мтел”, тъй като единствено той покрива района със сигнал. Обхватът на другите два големи оператора – “Виваком” и “Теленор” не е наличен, защото около двете села не са изградени базови станции. Всъщност в Долна Секирна и Горна Секирна има обхват на “Виваком” и “Теленор”, но той е незначителен, тъй като се хваща от далечна мобилна клетка на няколко определени места в селата. Репортер на Zapadno.com лично се увери в липсата на сигнала от двата големи оператора в селата.

Преди години кметът на двете брезнишки села Богомил Савов е помагал на жителите им като е закачал специални антени на всяка къща, които да хващат сигнала на “Теленор”. Тогава 90 % от хората в района били абонати на “Теленор” и за да имат връзка с роднините си в Брезник и Перник се наложи до къщите им да бъдат поставени специалните антени. Кметът Богомил Савов каза, че преди около една година Общински съвет-Брезник е гласувал за изграждането на базова станция на “Виваком” в района на близкото село Станьовци, в което също има проблем с мобилния сигнал. Мястото, на което трябва да бъде изградена базовата станция е в началото на село Станьовци. “Петното за изграждане на клетка е минало през Общински съвет. Ние гласувахме за това.”, каза още кметът.

От пресцентровете на “Виваком” и “Теленор” казаха, че работят по въпроса с осигуряване на обхват в двете населени места. От компаниите не се ангажираха със срокове кога ще се случи това.

“Осигуряване на покритие в района на споменатите от Вас населени места е включено в нашите планове и работим по въпроса. Изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на мобилна услуга е процес, който изисква време и не е изцяло под контрола на “Теленор”. В него са ангажирани множество различни институции, както и собственици на терени и имоти от района, в които да бъдат разположени нашите съоръжения, поради което не бихме се ангажирали с конкретен срок, за което молим да ни извините.”, казаха от пресцентъра на мобилния оператор “Теленор”.

“VIVACOM работи усилено, за да отговори на нуждите на всичките си клиенти. Във връзка с това планираме изграждане на базова станция, която ще осигури покритие в района на селата Горна и Долна Секирна. Към момента не може да се ангажираме с конкретна дата за влизане в експлоатация, тъй като въвеждането в експлоатация на конкретните съоръжения е пряко обвързано с успешното приключване на административни процедури по Закона за устройство на територията и провеждане на тестове, доказващи осигурена електромагнитна съвместимост на оборудването.”, казаха от пресцентъра на мобилния оператор “Виваком”.

Следващата седмица, на 24 август Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание. Една от точките в дневния ред е свързана с утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 КV за захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 “SVETI RANGEL”, находяща се в ПИ 145007 върху имоти, общинска собственост в землището на село Станьовци.

Виж също...

Loading...