Във всяка община в област Перник има по едно доброволно формирование, което може да се включи в гасенето на пожари

На работна среща при областния управител обсъдиха оперативната обстановка по време на пожароопасен сезон 2017 и готовността за реакция при необходимост, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща с представители на общините от област Перник, Регионалната дирекция и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областно пътно управление и ВиК Перник. „Въпреки, че сме към края на пожароопасния сезон, ние трябва да имаме готовност за бърза реакция при всякакви ситуации. Трайното повишаване на температурите и засушаването през месеците август и септември са предпоставка за възникването на извънредни ситуации”, каза Ирена Соколова. Целта на срещата е предотвратяване възникването на пожари през оставащите месеци от летния сезон, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене.

Доклад за оперативната обстановка представи директорът на РД ПБЗН комисар Емил Марков. Той даде информация за възникналите пожари до момента. През месец юли на територията на областта са регистрирани и потушени 122 пожара, от които 1 горски и 15 в сухи треви и полски пожари. По изнесени данни от миналогодишната статистика, през същия месец 2016 година, те са били общо 136, от които 1 горски и 49 в сухи треви и полски пожари. „Своевременното локализиране и преодоляване на горските пожари е причина за предотвратяването на тяхното разпространение в горските райони и нанасянето на големи щети”, докладва още комисар Марков.

На срещата директорът на ОПУ Румен Сачански информира за вече почистените сервитути на пътищата. По предписания на РД ПБЗН през месеците юни и юли са почистени над 800 декара участъци покрай магистрали и пътища от всички класове. Той представи и график за предстоящо чистене през месец август и септември на сухи треви, храсти и горими предмети в близост до пътя.

Кметовете и представителите на общините заявиха, че във всяка община има по едно доброволно формирование, което при необходимост да се включи в гасенето на пожари. Всички са оборудвани с пожарен автомобил и необходимата техника и екипировка. Предстоят обучения на ръководителите на формированията, за да бъдат още по-пълноценни при оказването на доброволческата си помощ.

Виж също...

Loading...