13 хиляди лева от бюджета на Община Брезник ще бъдат заделени за управление на “Местна инициативна група – Трън-Божурище-Брезник” – ВИДЕО

Общински съвет-Брезник гласува със “за” осигуряването на финансов ресурс за управление на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на “Местна инициативна група – Трън-Божурище-Брезник”. Решението беше взето на провелата се днес сесия на местния мини парламент, предаде репортер на Zapadno.com.

Осигуряването на финансов ресурс беше сред точките в дневния ред, които общинските съветници разглеждаха. Ще бъдат заделени 13 хиляди лева от бюджета на Община Брезник. Точката е внесена от кмета на Община Брезник Васил Узунов и е във връзка с предстоящото кандидатстване със Стратегия за ВОМР по Подмярка 19.2 на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година на “Местна инициативна група – Трън-Божурище-Брезник” и вземането на допълнителни точки съгласно правилата за рамкиране по “Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на Подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Към дневния ред на заседанието беше добавена точка относно промяна на текстове в Наредба за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи. Точката свързана със заявление от управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД-Брезник за бракуване на камион “ЗИЛ 157” отпадна за разглеждане.

Съветниците гласуваха Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брезник и на търговските дружества “Брезник фарм” ЕООД и “Водоснабдяване” ЕООД. Общинският съвет гласува и за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Брезник, както и по други теми на дневен ред.

В края на заседанието кметът на брезнишките села Долна Секирна и Горна Секирна Богомил Савов съобщи новината, че вече е излязла заповед за увеличение на питейната вода от 1 септември. Прочетете още по темата: Кметът Б. Савов: От 1 септември цената за кубик вода в Брезнишко става 1,50 лв., защо? ВиК: Увеличение ще има! – ВИДЕО

Вижте как се проведе заседанието на Общински съвет-Брезник и какво решиха общинските съветници във видеата на Zapadno.com: 

Виж също...

Loading...