КЕВР оповести пред Zapadno.com какви са основанията за двойното увеличение на питейната вода в Брезнишко

Комисията за енергийно и водно регулиране отговори изчерпателно какви са основанията за увеличение на цената на питейната вода в община Брезник, както и останалите общини в област Перник.

Още вчера първо Zapadno.com информира, че от 1 септември цената за доставяне на питейна вода до абонатите в Брезнишко скача на 1,50 лева за кубичен метър. Новината дойде от кмета на брезнишките села Долна Секирна и Горна Секирна Богомил Савов, който на провелото се вчера заседание на Общински съвет-Брезник огласи увеличението. За скока на цената има и издадена заповед, видно от сайта на ВиК-Перник. Прочетете още по темата: Кметът Б. Савов: От 1 септември цената за кубик вода в Брезнишко става 1,50 лв., защо? ВиК: Увеличение ще има! – ВИДЕО

Веднага след шокиращата новина, за която общинските съветници не знаеха, както и от Община Брезник, репортер на Zapadno.com потърси отговори за увеличението при управителя на ВиК-Перник инженер Иван Витанов. Шефът на дружеството не беше открит, тъй като е отпуска, но от ВиК потвърдиха скока на цената на питейната вода от 1 септември.

Zapadno.com потърси Комисията за енергийно и водно регулиране за отговор на въпроса защо цената на водата скача толкова. Ето какво отговориха от пресцентъра на ведомството:

Във връзка с поставения от редакцията въпрос относно мотивите за увеличение на цените на ВиК услугите на ВиК – Перник, е необходимо да поясним следното:

„През 2017 година започна нов 5-годишен регулаторен период във ВиК сектора. В тази връзка всички ВиК оператори представиха нови 5-годишни бизнес планове и заявления за цени на ВиК услуги. Те са изготвени при изцяло нова нормативна рамка – в началото на 2016 година Министерски съвет прие две изцяло нови наредби за регулиране на качеството и за регулиране на цените на ВиК услугите. В допълнение на новата нормативна рамка КЕВР прие пакет от указания за нейното прилагане при изготвяне на новите бизнеспланове на дружествата. Промените са свързани с провежданата от държавата реформа във ВиК сектора, както и с новите правила за усвояване на европейски средства по ОП “Околна среда 2014-2020”, по която бенефициенти вече ще бъдат ВиК операторите, които са окрупнени и оперират в рамките на една област (какъвто е “ВиК” ООД, град Перник). Стратегическата цел на реформата е да бъде постигната устойчивост на ВиК сектора и подобрение на качеството на ВиК услугите чрез осигуряване на необходимите инвестиции.

КЕВР извърши задълбочен и обстоен преглед на представените от “ВиК” ООД, гр. Перник предложения, включително разходи, инвестиции, стойност на активите, постигане на заложените от КЕВР цели за подобрение на качеството на ВиК услугите и други. Няколкократно бизнес планът беше връщан на ВиК оператора за изменения, допълнения, за представяне на допълнителни обосновки. В резултат на това дружеството представи предложение, което изцяло отговаря на нормативните изисквания и на указанията на КЕВР, след което Комисията стартира процедура за неговото одобрение.

Необходимо е ясно да се подчертае, че съгласно законовите изисквания, КЕВР не разглежда бизнес планове, ако те не са предварително одобрени съответната областна Асоциация по ВиК. И в този случай, преди да бъде представен за разглеждане в КЕВР, бизнес планът на “ВиК” ООД, град Перник още през 2016 година е разгледан и одобрен от Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Перник ООД. Това означава, че Общинският съвет на всяка една община – член на Асоциацията по ВиК-Перник, е разгледал този бизнес план на специално заседание и е дал мандат на кмета как да гласува на проведеното Общо събрание. Решенията на Асоциацията по ВиК се вземат с мнозинство от три четвърти, съгласно изискванията на Закона за водите, тоест преди разглеждането му от КЕВР, всички параметри на бизнес плана на ВиК – Перник ООД  е одобрен от Асоциация ВиК-Перник и съответно от местните ръководства.

След като КЕВР стартира процедурата по одобрение на бизнес плана на ВиК – Перник ООД, в съответствие със законови изисквания, регулаторът проведе открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни. По всички направени изказвания и постъпилите в законоустановения 14-дневен срок писмени становища, Комисията е изразила мотивирани становища в решението си от 09.08.2017 година за одобрение Бизнес плана, което е публикувано на интернет страницата на КЕВР. Одобрението на заложените параметри в бизнес плана на “ВиК” ООД, град Перник ще даде възможност за осигуряване на необходимите инвестиции и подобрение на качеството на ВиК услугите в област Перник.“

Виж също...

Loading...