Третата част на Светата литургия – Литургия на верните ще бъде темата на неделната беседа в брезнишкия храм “Свети Георги Победоносец”

Неделната беседа в храм “Свети Георги Победоносец” ще разисква темата за Литургия на верните. Това съобщи за читателите на Zapadno.com отец Михаил.

Литургия на верните е третата част на Светата литургия и е най-сакрална. В миналото, когато Църквата е била по-ревностна към своите последователи, на нея не са имали право да присъстват некръстени. Също така от нея са били лишавани за определен период християни, наказани от свещеника по време на изповед да изкупят някакъв грях. Отец Михаил ще разкаже подробно същността на Литургия на верните.

През последните няколко седмици в храма бяха беседвани другите две части на Светата литургия – Проскомидия и Литургия на оглашените.

Беседата ще започне непосредствено след края на сутрешната литургия, която започва в 9 часа на 27 август (неделя). Всеки мирянин, който желае да се помоли и присъедини към беседата е добре дошъл в храма.

Виж също...

Loading...