Община Трън изпълнява проект с безвъзмездна финансова помощ 237 626 лева осигурени от Европейския социален фонд и национално съфинансиране

Проектът „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” се изпълнява от Община Трън. Той е на обща стойност 237 626 лева и 76 стотинки, които са осигурени от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, съобщават от общинската администрация.

Средствата осигурени от Европейския социален фонд са в размер на 201 982 лева и 73 стотинки, а националното съфинансиране е 35 644 лева и 3 стотинки. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, като за период от 24 месеца ще се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е 1 август 2016 година.

Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Той надгражда постигнатото по проект ”Щастливо детство” на Община Трън и е в подкрепа на дейността на създадените по този проект за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители; юридическа, психологическа помощ и обучение на млади родители, превенция на заболявания в ранна възраст.

Сред предвидените услуги в проекта са ранна превенция на уврежданията, здравна детска консултация и превенция на заболяванията, както и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото. Дейностите по проекта са насочени към семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, както и деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства, съобщава още от Община Трън.

Виж също...

Loading...