След близо 2000 проверки на търговски обекти в страната за седмица са възбранени 118 килограма храни от животински произход

За последната седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 1980 проверки в обекти търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 395 от които по българското Черноморие, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Вследствие на инспекциите по морето са издадени 25 предписания и са съставени 11 акта за установяване на административно нарушение. 2 обекта са затворени заради липса на регистрация по смисъла на Закона за храните. В резултат на инспекциите по официален контрол в останалите областни на страната са издадени 114 предписания и са съставени 22 акта. Спрени от реализация са 229,1 килограма храни от животински произход. Възбранени и насочени за унищожаване са 118,4 килограма храни от животински произход, 5,36 килограма ядки, които са били без документи и 31 яйца с изтекъл срок на годност.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на член 12 от Закона за храните, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

През изминалата седмица са извършени 24 проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни. Не са установени нарушения.

Виж също...

Loading...