ЧЕЗ уведомява за възможни временни прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Брезник и Трън за периода 28 август – 1 септември

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Брезник и Трън за периода 28 август – 1 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 28.08.2017 г. /08:30-16:15 ч.; 09:00-10:30 ч.; 15:00-16:15 ч./; на 31.08.2017 г. /08:30-16:15 ч./ – Банище

На 28.08.2017 г. /09:00-10:30 ч.; 15:00-16:15 ч./ – Бегуновци; Беренде, Общ. Земен; Брезник: МТП; Ръждавец&Quot; Брезнишки Извор; Габровдол; Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв. 22; Горна Секирна: Местн. Валога; Долна Секирна: МТП; Д. Секирна; Душинци; Кошарево; ; Непразненци; Режанци; Садовик; Станьовци

На 28.08.2017 г. /09:00-10:30 ч.; 09:00-16:15 ч.; 15:00-16:15 ч./ – Ерул; Велиново

На 29.08.2017 г. /09:00-16:15 ч./ – Брезник: 9-ти септември, 9-ти септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Ангел Коцелянов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Антов, Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Владо Радославов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Гребен, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Ефтим Стоянов, Иглика, Йордан Стефанов, Крум Савов, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Първи май, Синчец, Синчец, Строител, Цвета Лумбарова, Яровец

На 30.08.2017 г. /09:00-16:15 ч./ – Брезник: 9-ти септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Богдан Митов, Борис Антов, Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Гребен, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Иглика, Йордан Стефанов, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Първи май, Синчец, Строител, Цвета Лумбарова, Яровец

На 28.08.2017 г. /09:00-16:15 ч./; на 31.08.2017 г. /09:00-16:15 ч./ – Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи май, Цвета Лумбарова

На 28.08.2017 г. /09:00-16:30 ч./; на 29.08.2017 г. /09:00-16:30 ч./; на 30.08.2017 г. /09:00-16:30 ч./; на 31.08.2017 г. /09:00-16:30 ч./; на 01.09.2017 г. /09:00-16:30 ч./; на 02.09.2017 г. /09:00-16:30 ч./ – Гигинци

Община Трън

На 29.08.2017 г. /09:00-10:30 ч.; 15:00-16:15 ч./ – Бусинци; Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна: 87; Горочевци; Докьовци; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци

На 29.08.2017 г. /09:00-10:30 ч.; 09:00-16:15 ч.; 15:00-16:15 ч./ – Шипковица; Долна Мелна: НУПИ 12; Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17; Шипковица

На 30.08.2017 г. /09:15-16:30 ч./ – Стрезимировци: 56; Рани луг: П-Л XXI-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер

На 30.08.2017 г. /09:15-10:30 ч.; 15:00-16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън; Бераинци; Бохова: УПИ-Х|-148; Джинчовци; Забел; Зелениград: Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци: УПИ V-71, Кв. 18; Рани луг: П-Л XXI-235, Кв. 7; Реяновци; Стрезимировци; Трън: Осми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци

На 30.08.2017 г. /09:15-10:30 ч.; 09:15-16:30 ч.; 15:00-16:30 ч./ – Насалевци; Слишовци.

Виж също...

Loading...