Съдът образува дело срещу Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, приета от Общински съвет-Трън

Образувано е дело срещу Наредба, която е приета от Общински съвет-Трън, съобщават от Административен съд-Перник.

Административен съд – Перник обявява на основание член 181, алинея 1 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпило оспорване на Текстове в разпоредбата на глава ІІ-ра „Общи изисквания“, член 8, алинея 2, точка 7 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с решение № 8/30.01.2008 година от Общински съвет-Трън, протокол № 1/30.01.2008 година.

Образувано е административно дело № 381/2017 година по описа на Административен съд Перник.

Виж също...

Loading...