В края на следващата седмица ще се проведе публично обсъждане на бюджета на Община Трън за 2016 година

Публично обсъждане на бюджета на Община Трън за 2016 година ще се проведе в края на следващата седмица. Това съобщиха от Общински съвет-Трън.

На основание член 140 от Закона за публичните финанси, член 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън председателят на Общински съвет-Трън кани местната общност за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2016 година.

Обсъждането на бюджета ще се проведе на 8 септември от 14 часа в заседателната зала на общинската администрация в Трън.

Виж също...

Loading...