До бизнеса в общините Брезник и Трън: Дирекция “Бюро по труда”-Перник разполага със свободни средства за сключване на договори по програми

Дирекция “Бюро по труда”-Перник разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през месец септември.

Дирекцията уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и
Ковачевци за свободните финансови средства. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 1 до 12 септември, включително).

Вижте и свободните финансови средства, които дирекция “Бюро по труда”-Перник обяви:

Виж също...

Loading...