В периода 4 – 8 септември са възможни временни прекъсвания на електрозахранването в община Брезник и трънските села Велиново и Дълга лука

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Брезник и Трън за периода от 4 до 8 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 08.09.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бабица: с. Бабица

На 04.09.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах. Пали Лула, с. Велковци, УПИ ІV-105, кв. 40; Селищен дол; Слаковци; Сопица; Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна гора

На 04.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ – Ноевци

На 04.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 05.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 07.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 08.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 09.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гигинци

На 05.09.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов
Гигинци: УПИ ХіV-219, кв. 22

На 07.09.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

На 07.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Гледан, Гребен, Елена Георгиева, Иван Тимофеев, Изгрев, Октомври

На 08.09.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров камък, Трън, Шипка; Гоз: П-Л ХіV-110, кв. 13

На 08.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Ангел Коцелянов, Асен Алексов, Борис Антов, Владо Радославов, Владо Радославов, Гледан, Димитър Хранов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Иван Вазов, Извън регулацията, Изгрев, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Октомври, Разцвет, Сливница, Сливница, Чайка, Шейново, Шейново, Ясна поляна

Община Трън

На 04.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Велиново

На 08.09.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Дълга лука: УПИ IV-71, кв. 17.

Виж също...

Loading...