Към началото на септември са отпуснати 100 000 целеви помощи за отопление, над 23 000 за първокласници, а отказите са 17 966

Подадените заявления за отпускане на целева помощ за отопление към 1 септември 2017 година са 169 312, отпуснатите помощи са 100 911, отказите – 17 966. Сумата на новия месечен размер на целевата помощ за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лева, общият размер за петте месеца на целия отоплителен сезон – 365,10 лeвa. Кандидатстващите лица и семейства подават своите документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, а кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 година. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция “Социално подпомагане”.

Както е известно, считано от 17 юли 2017 година увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане не се отразява при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ. За отоплителен сезон 2016/2017 година, когато размерът на помощта бе 72,46 лева месечно или общо 362,30 лева, целева помощ за отопление беше отпусната на 217 635 лица и семейства. В ход е и кампанията за отпускане на еднократна целева помощ от 250 лева за първокласници. До 1 септември подадените заявления са 28 398, издадените заповеди за отпускане на помощта са 23 199, които се отнасят за 23 764 деца. Отказите са 376, няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура.

Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на учебната 2017-2018 година. За миналата учебна година с еднократна целева помощ от 250 лева бяха подпомогнати 43 999 семейства за 44 849 деца, записани  в първи клас. Изплатената сума за цялата страна бе 11 212 250 лева. Подадените заявления за отпускане на целева помощ за отопление към 1 септември са 169 312, отпуснатите помощи са 100 911, отказите – 17 966. Сумата на новия месечен размер на целевата помощ за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лева, общият размер за петте месеца на целия отоплителен сезон – 365,10 лева.

Виж също...

Loading...