Асоциацията на ВиК: Общинската вноска на община Брезник е в размер на 1839 лева, а на община Трън – 1098 лева

На заседание на Асоциацията на ВиК беше приет бюджетът за 2018 година на Асоциацията в обособената територия, обслужвана от “ВиК“ООД –Перник. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител и председател на Асоциацията на ВиК Ирена Соколова представи проект на бюджета. В него са упоменати препоръчителният размер на вноската на държавата и размерът на общинските вноски определен спрямо  процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание.

Проектът беше приет единодушно от присъстващите, с което определеният миналогодишен бюджет на обща стойност 54 413,40 лева, остава непроменен. Държавната вноска е в размер на 19 044,69 лева, а за общините на територията на област Перник в размери: Община Перник –  25 740,78 лева, Община Радомир – 5 534,82 лева, Община Брезник – 1 839,55 лева, Община Трън – 1 098,17 лева, Община Земен – 731,58 лева, Община Ковачевци – 423,80 лева.

Членовете на общото събрание съгласуваха и План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК Активи, съгласно подписаният Договор с ВиК оператора, касаещ ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Към момента прехвърлянето на стопанисваните досега от кметовете на общини активи, се движи с бавни темпове, поради големия обем документация. Според нормативните изисквания, тя трябва да съдържа подробна информация за вида, размерите, техническите специфики и състояние на съоръженията.

Обновеният Бизнес план на оператора – “ВиК“ООД – Перник за регулаторен период 2017-2021 година също беше разгледан и приет. Поради необходимостта от корекции във финансовия модел на плана, по изисквания на КЕВР, приетият миналата година план е преработен и поставен за повторно гласуване.

Директорът на водоснабдителното дружество представи и план за управление на човешките ресурси. Той предвижда подобряване на работната среда и надграждане на знанията на служителите, с цел подобряване на качеството на обслужване.

Виж също...

Loading...