Държавен архив-Перник съхранява манифест за Съединението на България от княз Александър I, който е адресиран до Тако Пеев в град Трън

Държавен архив-Перник съхранява манифест на княз Александър I към българския народ по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Документът се съхранява в Ф. 349К „Родов фонд Пееви“. Това съобщи за читателите на Zapadno.com началникът на Държавен архив-Перник Станислава Георгиева.

Манифестът е адресиран до Тако Пеев в град Трън и е маркиран с пощенски щемпел „ТРЪНЪ“с дата 10 септември 1885 година. „МАНИФЕСТ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПО СЛУЧАЙ 6 СЕПТЕМВРИ – СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ НИЙ АЛЕКСАНДЪР І С БОЖИЯ МИЛОСТ И НАРОДНАТА ВОЛЯ КНЯЗ НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Да бъде известно на Моя любезен народ, че на 6-ий того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянето на тамошното досегашно Правителство и избирането на друго привременно, обявиха съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно Ма прогласиха за Княз и на тая област. Като имам предвид благото на Българский народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постигане на историческата му задача, Аз признавам Съединението за станало и приемам от сега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България. Като приемам управлението на тая Българска Област, Аз обявявам, че живота, имота и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, ще бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всички потребни мерки и с нарушителите им ще се постъпва с всичката строгост на закона. Надявам се, че любезния Ми Народ и от двете страни на Балкана който с такава радост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие за заягчаването на святото дело, съединението на двете Български области в една държава, и ще бъде готов да направи всичките жертви и усилия за запазване на единството и независимостта на милото ни Отечество. Нека Бог ни бъде на помощ в това трудно и велико предприятие! Издаден в старата Българска Столица Велико Търново днес на осми септември хиляда осемстотин и осемдесет и пета година. АЛЕКСАНДЪР.“

Не е случаен фактът, че манифестът е изпратен до Тако Пеев в Трън, защото само няколко години по-рано през пролетта на 1879 година, е значителен приносът му за присъединяване на Знеполието към Освободеното българско отечество. Манифестът от 8 септември 1885 година е запазен в личния архив на рода Пееви и предаден от неговия внук Здравко Пеев на съхранение в Държавен архив-Перник през 1994 година.

Виж също...

Loading...