На заседание на Областния съвет по земеделие и гори стана ясно: Горските пожари в Пернишко през 2017 година са по-малко от миналата година

Доклади за състоянието на горите и изпълнението на дейностите по защита на горските територии бяха представени на заседание на Областния съвет по земеделие и гори, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител Ирена Соколова откри заседанието, на което присъстваха представители на Областна дирекция “Земеделие“, Областна дирекция „Безопасност на храните“, Регионална дирекция по горите и представители на други териториални структури, членове на съвета. „Главните цели на област Перник за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са в синхрон с приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите. Ще се постараем да имаме налице устойчиво, конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие и хранителен сектор. Многофункционалното управление на горите ще допринесе за качественото стопанисване от страна на собствениците и съответно до свеждането на вредите и загубите до минимум. Апелът ми към всички вас е с набелязването на проблемите, да даваме и препоръка за решението. Така можем да поставим мнението и намеренията си пред Министерството и другите контролни органи“, каза Соколова.

На председателстваното от заместник областния управител инженер Васил Павлов заседание, по предварително обявен дневен ред бяха изнесени доклади за предприетите действия за превенция от пожари и дейностите по опазване на горските територии от незаконни дейности в обхвата на област Перник през 2017 година. Изнесената статистика на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” за регистрираните горски пожари за летния сезон на 2017 година, на територията на областта сочи, че те са по-малко в сравнение с 2016 година. Поставен беше акцент върху мерките благодарение, на които повечето пожари са обезпечени, като една от тях е доброто взаимодействие между институциите, което ще продължи и занапред.

Виж също...

Loading...