Общинска избирателна комисия-Трън ще може да вписва на ръка избиратели в избирателните списъци на кметските избори

Общинска избирателна комисия-Трън ще може да впише на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с така наречените „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица на това основание, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица. Това стана ясно от решение на Централна избирателна комисия.

В случай че не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което се допускат да гласуват. Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите не фигурират в Списъка на заличените лица. Решението е направено след като в ЦИК е постъпило писмо от ВриД кмет на Община Трън Цветислава Цветкова, което е получено на 30 август. Писмото поставя за разглеждане от Централната избирателна комисия въпроси, свързани с гласуването на избиратели с адреси извън НКНПА в частичните избори за кмет на община Трън, на 8 октомври 2017 година. Сочи се, че след влизане в сила на Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и по-конкретно на §10 от ПЗР на посочения подзаконов нормативен акт в сила от 21.08.2015 година, в община Трън са заличени адресите на лица, които не отговарят на изискванията на цитираната правна норма.

Виж също...

Loading...