През 2016 година в общините Брезник и Трън са станали общо 9 катастрофи, които са отнели живота на 4 човека и са ранили 8

През 2016 година на територията на област Перник са регистрирани 75 пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 88, а на убитите – 14 души. В сравнение с 2015 година броят на убитите лица нараства със 133.3 %, на ранените лица остава непроменен, а на произшествията намалява с 3.8 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

ПТП, убити и ранени по години в област Перник

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия в област Перник е 1.0 %, на ранените – 0.9 %, а на убитите – 2.0 %. Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства е 71, или 94.7 % от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 55 или 77.5 %.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец септември – 11, или 14.7 % от общия брой ПТП, а най-малък през месец ноември – 2. През месец септември ранените лица са най-много – 15, или 17.0 % от общия брой за годината. Най-много са убитите лица през месец август – 4, или 28.6 % от общия брой убити през годината. В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в понеделник – 16. В този ден са регистирани и най-много ранени лица – 17. Най-голям е броят на убитите лица в понеделник, петък и събота – по 3.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

Деца и младежи под 15 години – 6.8 %;
От 15 до 24 навършени години – 17.0 %;
От 25 до 64 навършени години – 59.1 %;
Над 65 навършени години – 17.0 %.

От общия брой на ранените участници в движението, водачите на МПС и пътниците са с еднакъв дял – по 39.8 %, а пешеходците – 20.5 %. Най-висок е относителният дял на загиналите водачи – 64.3 %, убитите пешеходци при ПТП са 21.4 %, а пътниците – 14.3 %. През 2016 година на територията на област Перник 53.3 % от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 44 ранени и 2 убити, останалите 46.7 % са регистрирани извън населените места, съответно с 44 ранени и 12 убити лица.

Най-голям брой произшествия през 2016 година е регистриран в община Перник – 50, съответно с 56 ранени и 5 убити, следвана от община Радомир, където са регистрирани 15 ПТП, с 22 ранени и 5 убити лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Земен – 1 на брой, с 2 ранени лица. В община Ковачевци няма насъпили ПТП с ранени и убити лица.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Перник по общини

Виж също...

Loading...