Нови планирани прекъсвания на електрозахранването ще има през следващата седмица в 7 брезнишки села, 18 трънски села и части от град Трън

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11-15 септември включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Брезник

На 11.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долни Романци;  Завала

На 11.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 12.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 13.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 14.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 15.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 16.09.2017 г. /08:00 – 14:00 ч./ –  Гигинци

На 13.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кошарево;  Слаковци

На 14.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна: Мтп; Д. Секирна;

На 15.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: с. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

Община Трън

На 12.09.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Ерул

На 13.09.2017 г. /09:00 – 10:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 13.09.2017 г. /09:00 – 10:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 13.09.2017 г. /09:00 – 10:15 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ –  Бусинци;  Видрар;  Горна Мелна: 87; Горочевци;  Докьовци;  Долна Мелна: НУПИ 12;  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17;  Еловица, Общ. Трън;  Костуринци;  Къшле;  Лева река;  Пенкьовци;  Радово;  Стайчовци; Шипковица

На 14.09.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:15 ч./ –  Трън: 8Ми март, Девети септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни жилища, Здравец, Мах. Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 14.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Мосаловска.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Виж също...

Loading...