Областна администрация-Перник ще се придържа към единни правила при формиране на наименованията на електронните сайтове и пощи

Областна администрация-Перник и останалите 27 администрации в страната ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи. Така гражданите ще могат много по-лесно да разпознаят официалния сайт и електронни пощи на държавните администрации. Надеждна и сигурна ще бъде комуникацията им с администрациите и заявките за електронните услуги, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

„Неспазването на единни стандарти значително затруднява комуникацията на гражданите с институциите, взаимодействието между самите администрации, а също така създаването на единни регистри и общи адресни списъци. Правилно и логично е Решението на кабинета да възложи на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) да изготви методически указания, с които всички администрации да се съобразят. По този начин, както връзката на хората с администрацията, така и тази между администрациите, ще бъде още по-достъпна и ползотворна“, сподели областният управител Ирена Соколова.

В Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в сила от 1 март 2017 година, са определени правила за формиране на наименования на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронна поща, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща. Анализът на съществуващите към момента електронни адреси показва, че в администрациите се използват електронни пощенски услуги от различни доставчици, като използваните домейни и наименования на електронна поща противоречат на правилата, посочени в Наредбата.

Документът също така ще укаже реда на създаване на портал за Система за вътрешни електронни административни услуги, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща и заявяване на електронна административна услуга за електронна поща.

Виж също...

Loading...