ИК „Заедно за доброто на Трънско”, представляван от Ташко Минков подаде жалба срещу кметските наместници на трънските села Ездимирци, Бохова, Горочевци, Лева река и Радово

Инициативен комитет „Заедно за доброто на Трънско”, който е представляван от общинския съветник Ташко Минков е подал жалба в Общинска избирателна комисия-Трън. Това става ясно от решение публикувано на сайта на ОИК-Трън.

Жалбата е постъпила в петък и чрез нея Общинска избирателна комисия-Трън се уведомява, че кметските наместници, отговарящи за населените места Лева река, Горочевци, Ездимирци, Бохова и Радово не спазват разпоредбите на Изборния кодекс регистрация на избиратели по настоящ адрес. След запознаване с жалбата, ОИК-Трън приема, че жалбата е от компетенциите на Община Трън. Общинска избирателна комисия-Трън приема, че жалбата е основателна, но не е в правомощията на ОИК-Трън и я препраща по компетентност на Община Трън за сведение и изпълнение., става ясно в решението.

Инициативен комитет „Заедно за доброто на Трънско” издига граничният полицай Божидар Страхилов за кандидат за кмет на Община Трън на предстоящите на 8 октомври частични местни избори.

Виж също...

Loading...