Областната епизоотична комисия реши: Търговия с живи животни в област Перник да се извършва в обекти отговарящи на наредба

Областната епизоотична комисия проведе извънредно заседание. Областният управител Ирена Соколова свика членовете на комисията във връзка със Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Темата на подложена на обсъждане беше “Изисквания към регламентираните пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”. Основание за провеждане му е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

След обсъждане членовете на Комисията решиха директорът на Областна дирекция по безопасност на храните–Перник да изготви доклад с препоръки, който да представи на областният управител. В него да бъдат подробно описани правилата и задълженията, с които всички общини трябва да се съобразят.

Друго решение, което комисията взе беше търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти отговарящи на наредба № 44 от 29.10.2003 година за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на член 137 от ЗВД. Към момента няма регистриран пазар на територията на нито една община от област Перник. Беше дадена препоръка от Областна дирекция по безопасност на храните към кметовете на общини, да бъдат направени проучвания, в кой ден се организират ежеседмичните пазари в населените места и да се предприемат действия за недопускането на продажби.

При установяване на търговия с животни, органите на МВР незабавно да уведомяват общината на територията, на която е констатирано нарушението, както и официалния ветеринарен лекар на общината.

Виж също...

Loading...