Приемни отварят врати в Районните служби на пожарните в градовете Брезник и Трън, а огнеборци влизат в местните детски градини, за да направят демонстрации

“Пожарна безопасност и защита на населението”За 23-ти път българските огнеборци ще честват своя професионален празник – 14 септември, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Перник.

През 1995 година с решение на Министерския съвет на Република България датата 14 септември е обявена за професионален празник на пожарникарите, с  което е възстановена традицията от 14.9.1905 година, когато по инициатива на пожарния командир Димитър Тролев от София и пожарни командири от Пловдив, Татар Пазарджик и Бургас е свикан първият пожарникарски събор и е сформирано първото пожарникарско дружество в България. На този събор са взети историческите решения пожарната да има свой печатен орган, сп. “Пожарно дело”, и датата 14 септември да се чества като годишен празник на пожарникарите. През 1925 година, 20 години по-късно, се създава Пернишка пожарна команда към въгледобива. По повод празника, седмицата, която съвпада с датата 14-ти, ежегодно се обявява за седмица на пожарната безопасност.

В седмицата на пожарната безопасност служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР почитат загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги и отдават дължимото на огнеборците за техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност. В тази връзка са организирани мероприятия, насочени към повишаване информираността на обществото по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, към издигане престижа на професията и популяризиране на извършваните дейности.

В службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” в област Перник ще са отворени приемни за граждани от 9:30 до 12:00 часа за периода от 11 до 15 септември и горещи телефонни номера за връзка, съответно: телефон: 076/60-49-07 за въпроси от областно ниво; телефон: 076/ 67-67-88 за въпроси, касаещи пожарната безопасност на територията на община Перник; телефон: 0777/8-24-72 за общините Радомир, Ковачевци и Земен; телефон: 07751/38-73 за община Брезник; телефон: 076/67-60-70 за община Трън.

В рамките на инициативата в Пернишка област ще се проведе “Ден на отворените врати” на 11 септември в Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Трън и Участък за “Пожарна безопасност и защита на населението”-Земен, 13 септември в Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Брезник и Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Радомир, 15 септември в Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник. Всички желаещи могат да се запознаят с техниката, ежедневните занимания на огнеборците и мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия. В деня на отворените врати в сградата Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник ще може да се разгледа изложба с експозиции, свързани с историята на пожарното дело в област Перник.

В зала „Атриум“ на областната администрация за времето от 12 до 15 септември ще бъдат подредени класиралите се рисунки на деца от област Перник за участие в националния конкурс за детска рисунка  „С очите си видях бедата“.

Организирани са демонстративни занятия и евакуация с децата от:

– детска градина № 6 „Българче”, град Перник, квартал “Изток”, улица „Минск” – от 10:00 часа на 11 септември;

–  детска градина № 3  „Пролетен цвят”, град Перник, квартал “Изток”, улица „Никола Чучулков”- от 11:00 часа на 11 септември;

– детска градина  № 9  „Калина Малина”, град Перник, улица „Стара Загора“ – от 11:00  часа на 12 септември;

– детска градина  „Слънце“,  град Радомир, улица „Сан Стефано“ № 12 – от 10:00 часа на 14 септември;

– детска градина  „Брезица”, град Брезник,  улица ”Б. Антов” № 3 – от 10:00 часа на 13 септември;

– детска градина  „Ален мак”, град Трън, улица “Христо Ботев”№ 9 – от 10:00 часа на 11 септември.

В Областната администрация ще се проведе кръгла маса на тема „Намаляване на риска от бедствия“ на 12 септември от 10:00 часа в зала „Струма“, намираща се в сградата на площад “Свети Иван Рилски“ № 1Б.

Информационни срещи, свързани с осигуряването на “Пожарна безопасност и защита на населението” са предвидени в периода от 11 до 15 септември със служители от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” и представители на общинските администрации.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт http://pojarna.com, фен-страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението“, свободно разпространяваното в интернет електронно издание на списанието „SOS 112” и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР.

Виж също...

Loading...