Над 170 хиляди лева без ДДС ще струват снегопочистването и опесъчаването през зимния сезон на общинската пътна мрежа в Трънско

Зимното поддържане за експлоатационния сезон 2018 година на общинската пътна мрежа в община Трън ще струва 171 166 лева без ДДС, става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Община Трън е обявила обществена поръчка за снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през зимния сезон. Чрез настоящата обществена поръчка възложителят ще обезпечи почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на общинските пътища на територията на Община Трън против хлъзгане (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от образуване на снегонавявания по пътищата от общинската пътна мрежа, а именно: обща дължина 112 километра и 300 метра. Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт на населеното място – кметство, магазин, обръщало и други. Възложителят може да възлага и снегопочистване на пътни участъци, свързани с нуждите на населението. Избраният за изпълнител участник поема задължението да осигури добра проходимост при зимни условия на общинската пътна мрежа в зависимост от промените в метеорологичната обстановка през цялото време на действие на договора. При изпълнението на договора се задължава да опазва целостта и чистотата на пътната настилка, живота и здравето на граждани и животни както и имуществените и неимуществени права на физически и юридически лица, да спазва трудовото, екологичното и всяко свързано с предмета на поръчката законодателство и инструкциите за управление на машините, пише в решението за откриване на процедура.

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от целева субсидия от Републиканският бюджет определена за дейността за Община Трън.

Виж също...

Loading...