Откриха национална телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, РЗИ-Перник информира, че в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013, за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества.

Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност към Министерство на вътрешните работи – раздел „ЗА ГДБОП“, „ПОЛЕЗНО“. Линка към интернет страницата е: http://www.gdbop.bg/bg/polezno. Национална телефонна линия за сигнали за кражби, липси и съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества е:  +359(02)8147070.

При необходимост, в случаи на подозрителни транзакции, липси и/или кражби на прекурсори на взривни вещества, икономическите оператори следва да докладват на телефон: 076/60- 15-80.

Виж също...

Loading...