От дружеството ЧЕЗ ще правят планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода от 18 до 24 септември

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18-24 септември включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./

На 20.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:15 – 16:15 ч./ – Долни Романци

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 19.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 20.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 21.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 22.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ -Кошарево

Община Трън

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч./ – Филиповци

На 19.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: 8ми Март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев

На 20.09.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Парамун

На 21.09.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Забел;Милославци: УПИ V-71, Кв.18;Насалевци;Слишовци;Цегриловци: Пи 197;Ярловци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци,Общ.Трън

Зелениград: Парцел III-253, Кв.40;Лешниковци;Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7;Стрезимировци;Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов;Тураковци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148; Главановци, Общ. Трън;Зелениград: Общ,Трън, Парцел III-253, Кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20;Лешниковци: Имот 32, Кв.5

Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ Іv-280, Кв.3 Мах. Пещер;Стрезимировци: 56;Трън: Денчо Знеполски, Мах.Кошарите;Туроковци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Джинчовци; Реяновци

На 21.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни Жилища, Мосаловска, Тенеси, Чарчалат

Виж също...

Loading...