Общински съвет-Брезник ще гласува за осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи за подпомагане на граждани, които се намират в тежко социално положение

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание в края на следващата седмица. Дневният ред на сесията е съставен от 6 точки, научи Zapadno.com.

Общинските съветници ще заседават на 28 септември (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”, съобщават от местния мини парламент. Сред точките в дневния ред, които ще бъдат решавани са: осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко социално положение, приемане на проектобюджета за 2018 година и актуализираните прогнози за 2019-2020 година на Община Брезник в частта за местните дейности и учредяване на безвъзмездно право на ползване на местно поделение “Евангелска петдесятна църква Брезник-2” върху имот частна общинска собственост.

В понеделник ще се проведе съвместното заседание на постоянните комисии към Общински съвет-Брезник. На него ще бъдат разяснени подробностите по точките в дневния ред. Вижте какъв е дневният ред на заседанието, което ще се проведе в четвъртък:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности
  2. Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани.
  3. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на местно поделение “Евангелска петдесятна църква Брезник-2” върху имот частна общинска собственост
  4. Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г
  5. Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...