През 1909 година кметът на Трън е заповядал всички заведения да бъдат затворени и окичени с народни знамена за независимостта на България

Дигитално копие от оригинал на заповед на кмета на “Градско общинско управление – Трън” от 19 септември 1909 година, която е свързана с провъзгласяването на независимостта на България се съхранява в Държавен архив-Перник. Това съобщи за Zapadno.com главният експерт Румяна Рангелова от Държавния архив.

Документът е съставен въз основа на телеграма от министъра на вътрешните работи, която гласи, че 22 септември е денят на независимостта на България. С него кметът на Трън е постановил на населението да се събере в тогавашната градска църква “Света Петка” за отслужване на Света литургия и молебен. Било е постановено още всички заведения да бъдат затворени и окичени с народни знамена, а вечерта осветени. Ето какво още пише в заповедта:

Държавен архив Перник, Ф. 157К „Градско общинско управление – Трън“, оп. 1, а.е. 16

Заповед № 69 от 19 септ. 1909 г. на кмета на Градско общинско управление – Трън за отпразнуване на първата годишнина от провъзгласяването на независимостта на България.

 

Заповед № 69

Гр. Трън, 19 Септемврий 1909 г.

Вследствие на телеграма на Г-на Министъра на Вътрешните работи, от 12 т… н. година подъ № 4671,  предадена от Г-на Софийски окръжен управителъ съ такава подъ № 13553, като известявам на населението от поверената ми община, че денътъ 22-и септемврий, е денъ в който се извърши важен актъ на провъзгласяването на България в независимостъ – българско Царство и въздигна Българския народъ в очи на целия образован святъ, за това сега на 22-и септемврий, послучай годишнината от българската независимостъ, населението ще трябва да го отпразнува най тържествено, вследствие на което

Постановявам:

I. Умолявам населението да яви на 22-и того, в 8 часа преди обяд, в градската черква „Св. Петка“ и присъствува при отслужването на светата божествена литургия и молебена, който ще се извърши от духовенството по случай годишнината (от) на българската независимост и след това отпразнуването най тържествено този знаменитъ денъ.

II. Всички заведения през деня ще бъдат затворени и окичени с народни знамена, а вечерта – осветени.

III. Онези лица, които не се подчинят на настоящата заповед, ще бъдат глобени по силата на Закона за градските общини.

IV. Настоящата да се даде гласност чрез градския глашатай.

 

Кмет: (подпис)

Виж също...

Loading...