Вижте къде и кога са предвидени планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън през следващата седмица

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18-21 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху
които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./

На 20.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:15 – 16:15 ч./ – Долни Романци

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 19.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 20.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 21.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./

На 22.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

Община Трън

На 18.09.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч./ – Филиповци

На 19.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: 8ми Март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев

На 20.09.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Парамун

На 21.09.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Забел;
Милославци: УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Слишовци; Цегриловци: Пи 197; Ярловци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци,Общ.Трън
Зелениград: Парцел III-253, Кв.40; Лешниковци; Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7; Стрезимировци;
Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ -Бохова: УПИ-ХI-148; Главановци, Общ. Трън; Зелениград:
Общ,Трън, Парцел III-253, Кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20; Лешниковци: Имот 32, Кв.5 Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ Іv-280, Кв.3 Мах. Пещер; Стрезимировци: 56; Трън: Денчо
Знеполски, Мах.Кошарите; Туроковци

На 21.09.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Джинчовци; Реяновци

На 21.09.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни Жилища,
Мосаловска, Тенеси, Чарчалат

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“
на адрес http://www.cez rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...