Чрез публичен търг с явно наддаване ще бъде продадено бившето училище и имотът около него в трънското село Студен извор

Общински съвет-Трън е дал съгласието си да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 785 квадратни метра заедно с построената в него едноетажна сграда (бившето училище), научи Zapadno.com.

Решението е прието единодушно от общинските съветници на провелата се на 21 септември сесия на Общинския съвет. Първоначалната тръжна цена е в размер на 6 038 лева с включен ДДС. Застроената площ на бившето училище е 135 квадратни метра. Решението е прието на основание член 21, алинея 1,точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  член 35, алинея 1, от Закона за общинската собственост  и съгласно оценка от оценител, изработена по реда на член 22, алинея 3 от Закона за общинската собственост. Изпълнението на решението е възложено на кмета на Община Трън.

Виж също...

Loading...